De behandeling

Voordat de behandeling start wordt een intakegesprek gehouden. Tijdens dit gesprek worden uw medische voorgeschiedenis en huidige klachten geïnventariseerd. Zo ontstaat een zo goed mogelijk beeld van uw gezondheidssituatie. Er wordt niet alleen gekeken naar gebeurtenissen uit het recente verleden, maar naar alle stressvolle situaties welke gedurende de gehele levensduur hebben plaats gevonden. Tevens wordt uitleg gegeven over de samenhang tussen de vastgezette spanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het proces te ondersteunen.

3386x-960x325

Body Stress Release ondersteunt het natuurlijk zelfhelende vermogen van het lichaam. Body Stress Release is een complementaire gezondheidstechniek en stimuleert het genezingsproces. Het is geen altrnatief voor de reguliere geneeskunde. Wij spreken dan ook niet van patiënten, maar van cliënten.

De Behandeling

De behandeling vindt plaats op een kantelbare bank in de praktijk, maar kan eventueel bij immobiliteit ook op locatie plaats vinden met behulp van een mobiele niet-kantelbare behandel bank. Tijdens de behandeling blijft de klant geheel gekleed en houdt zijn schoenen aan.

Body Stress Release zet een proces in gang van spanning loslaten en herstellen. Het lichaam heeft tijd nodig om zich bewust te worden van blokkades en om het zelf genezend vermogen te activeren. Een behandeling wordt standaard opgestart met drie behandelingen, deze dien plaats te vinden op dag één, vier en elf. De noodzaak voor vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan is per individu verschillend en vooraf niet te bepalen.

Het eerste consult duurt 45-60 minuten, een vervolgconsult 35-45 minuten.

bsr-bank-1 bsr-bank-2 bsr-bank-3

Gediplomeerde practitioners

Body Stress Release wordt alleen uitgeoefend door gediplomeerde Body Stress Release practitioners. De practitioners zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig uitoefenen van de techniek en kunnen u adviseren over hoe u overbelasting in het dagelijks leven kunt voorkomen. Bij u ligt de verantwoordelijkheid voor uw eigen gezondheid. Een gezonde leefstijl is een belangrijke voorwaarde om Body Stress te voorkomen.

De gediplomeerde Body Stress Release practitioners zijn aangesloten bij de beroepsvereniging:

– Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN)
– Member of Body Stress Release Association


Body Stress ReleaseBehandelbare klachtenDe techniek | De effectenAfspraak maken?