Klachten en geschillen

Hoe werkt de klachtenregeling?

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook BSR Boskoop voldoet aan deze eisen.
BSR Boskoop is voor de Wkkgz aangesloten bij Cam Coöperatie.

Voor klachten over uw BSR-behandeling verwijs ik u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland (www.bodystressrelease.nl)voor een toelichting op de klachtenprocedure.