Wil van der Ploeg

wil-van-der-ploeg

Wil van der Ploeg

Wil van der Ploeg

Mijn naam is Wil van der Ploeg. Tot voor een paar jaar werkte ik in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op de afdeling Intensive Care Volwassenen en later op de afdeling Intensive Care Kinderen. Dit deed ik in eerste instantie als verpleegkundige, later als leidinggevende. Ik werkte met patiënten die allemaal in meer of mindere mate last hadden van spanning: zowel fysieke, emotionele als chemische spanning. Hieronder waren ook kleine kinderen die het gemis van hun ouders en de reden van hun ziekenhuisopname niet konden begrijpen.

Zelf had ik ook in toenemende mate last van werkgerelateerde stress waardoor ik allerlei klachten ontwikkelde en weinig levensenergie meer over had. Dit was voor mij aanleiding een Body Stress Release practitioner te consulteren. De Body Stress Release techniek zorgde ervoor dat de vastgezette spanning in mijn lichaam los kwam, waardoor allerlei lichamelijke en geestelijke klachten verminderden en verdwenen. Dit resultaat was voor mij aanleiding om mij nader te verdiepen in de Body Stress Release techniek: de eenvoud en doeltreffendheid van de techniek sprak mij erg aan.

Na een zorgvuldige overweging heb ik besloten mijn baan in het LUMC op te zeggen en de opleiding tot Body Stress Release practitioner in Zuid-Afrika te gaan volgen. De techniek is in Zuid-Afrika ontwikkeld en daar ligt dan ook de bakermat van de Body Stress Release.

De huidige maatschappij ontwikkelt zich steeds meer tot een prestatiemaatschappij waardoor mensen in toenemende mate onder stress en spanning komen te staan. Ik hoop als Body Stress Release practitioner een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid van mensen. Het mooie van deze techniek is dat je als practitioner alleen de aanzet geeft om de vastgezette spanning los te laten en dat het lichaam het belangrijkste werk zelf doet om tot (volledig) herstel te komen.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor Body Stress Release; de BSRAN.
Tevens ben ik in het bezit van het diploma Medische Basiskennis conform de eisen van CPION/PLATO.


Body Stress Release
Algemene praktijkgegevens | Tarieven en vergoedingen | Afspraak maken?